SVENSKA HANDBOLLSLANDSLAGET AB

Svenska Handbollslandslaget AB är ett till 100% ägt bolag av Svenska Handbollförbundet med kommersiellt fokus. SHLAB:s uppdrag är att säkra kommersiell framgång genom utvecklade relationer med näringslivet och metodiskt mediaarbete, baserat på hållbara värderingar och god handbollstradition. Bolaget jobbar strategiskt långsiktigt och operativt med tydliga fokusområden.

 

STYRELSE

Bolagets styrelse består av ordförande Anders Nissen samt ledamöter Ebba KilmanJan Wifstrand, Henrik Baryard Johnson, Petra Wester, Emil Nilsson, Christer Thelin, Stefan Lövgren (VD) och adjungerad Frank Ström. Styrelsen sammansättning skall spegla bolagets uppdrag och dess kompetensområden.

Anders Nissen
Anders Nissen
Ebba Kilman
Ebba Kilman
Jan Wifstrand
Jan Wifstrand
Henrik Johnsson
Henrik Johnsson
Petra Wester
Petra Wester
Emil Nilsson
Emil Nilsson
Christer Thelin
Christer Thelin
Stefan Lövgren
Stefan Lövgren
Frank Ström
Frank Ström

 

LANDSLAGSPARTNERS

 

PARTNERS

 

 

SUPPLIERS