ANDERS NISSEN

Anders Nissen är styrelseordförande i Svenska Handbollslandslaget AB och arbetar med sina två stora passioner, handboll och hotell. Professionellt är Anders VD och koncernchef i Pandox AB, ett av Europas största hotellfastighetsbolag som är listad på Stockholm Nasdaq, large cap.

Anders är född och uppvuxen i Kristianstad och tidigt blev handbollen hans sport, som han varit engagerad i som spelare och ledare i större delen av sitt liv. Nissen var en av initiativtagarna till Svenska Handbollslandslaget AB och suttit i dess styrelse sedan starten 2010.

Kontakt pandox.se | anders.nissen@pandox.se