Nyheter

Dam / 25 juni 2018

Handbollslandslaget i samarbete med Generation Pep

Generation Pep, en organisation initierad av Kronprinsessparet, arbetar utifrån visionen att alla barn och unga ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

• • •Sverige är ett av Europas mest stillasittande länder och andelen barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, en timme per dag, är liten. Studier visar dessutom att det endast är hälften så många flickor som pojkar når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag.
Fysisk inaktivitet leder till en rad negativa hälsoeffekter. Fler behöver därför förstå och inse vikten av hur rörelse kan bidra till ett livslångt aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep inleder nu ett samarbete med svenska damlandslaget i handboll för att peppa barn och unga till en bättre hälsa.
– Vi är väldigt glada över samarbetet. Handbollslandslaget är fantastiska förebilder för många barn och unga och det känns inspirerande att elitidrottare hjälper oss att sprida budskapet om hur viktigt det är med vardagsmotion och hälsosamma matvanor, säger Gerda Nilsson Tjernström, verksamhetschef för Generation Pep.
– Det här är en viktig fråga som vi verkligen vill belysa. Genom samarbetet med Generation Pep ser vi fram emot att öka kunskapen om vinsterna med en hälsosam livsstil och inspirera fler att röra på sig och äta hälsosamt, säger Stefan Lövgren, vd för Svenska Handbollslandslaget AB.
Målet med samarbetet är att öka medvetenheten om vikten av hälsosamma vanor genom kunskapsmaterial och inspiration. Barn och unga är i genomsnitt mer stillasittande på helger och lov än på vardagar och därför kommer det första steget i samarbetet att vara en kampanj med syftet att bryta stillasittandet och öka den fysiska aktiviteten under sommarlovet.
Vuxna uppmanas att vara goda förebilder för barn och unga i korta filmklipp som publiceras från och med idag och löpande under sommaren i Generation Peps och Handbollslandslagets sociala medier. Målgruppen för klippen är både föräldrar och barn och unga själva och syftet är att inspirera och öka uppmärksamheten kring vikten av att bryta stillasittandet.
Inom ramen för samarbetet kommer även digitalt informations- och inspirationsmaterial om fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor skickas ut till samtliga deltagande lag i samband med USM-turneringen.
GENERATION PEP
Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Läs mer på www.generationpep.se.