fbpx

Nyheter

EM 2020 / 5 december 2019

Första LED-konstverket under Handbolls-EM i Malmö Arena

Under hösten har 300 skånska elever i åldrarna 8-12 år fått möjlighet att skapa konst på temat ”rörelse” tillsammans med konstnärer från Malmös fria konstliv. Samtidigt har barnen fått prova på handboll med ledare från Skånes Handbollsförbund. Konstverket kommer visas på Malmö Arenas LED-skärm under Handbolls-EM den 11-22 januari då över 40 000 besökare väntas, samt med en utställning på Moderna Museet Malmö. Målet är att visa på hur idrottsutövande och kreativt skapande bidrar till ökad livskvalitet bland barn och unga.

•••

Det är Event in Skåne och Moderna Museet Malmö i samarbete med Skånes Handbollsförbunds satsning Lilla EM som står bakom projektet. Över 300 barn från Malmö, Kristianstad, Lund och Ystad har deltagit i konst- och idrottsworkshops på sina skolor under ledning av konstnärerna Björn Carnemalm och Ingrid Sandsborg från Muralcentralen, en ideell organisation som arbetar med kollektiva muralmålningar med barn och unga. Tillsammans har barnen skapat världens första kollektiva LED-konstverk som visas på Malmö Arena i samband med Handbolls-EM i januari.

Redan nu är över 40 000 biljetter sålda till Malmö-matcherna på Malmö Arena och besökarna kommer att mötas av det kollektiva konstverket på arenans LED-skärmar.

– Det här är ett lysande exempel på hur man låter ett europamästerskap bli en plattform för barn och ungas kreativitet, möten och oväntade samarbeten som lever vidare och sätter spår för framtida generationer, säger Krister Bergström, VD för Handbolls-EM 2020

För Moderna Museet Malmö går satsningen hand i hand med den aktuella utställningen Sensing Nature from Within, där hållbarhet lyfts ur ett filosofiskt perspektiv.

– Inom både kultur och idrott handlar det om att hitta strategier och söka kreativa lösningar. Vi vill medverka till att barn och unga ska känna engagemang och delaktighet. Att ingå i ett sammanhang där både idrottsrörelsen och konstvärlden medverkar till en hållbar framtid och ser vinster är fantastiskt spännande, säger Iris Müller-Westerman, chef för Moderna Museet Malmö

Event in Skåne är initiativtagare och möjliggörare av satsningen som är ett led i att stärka Skåne som en hållbar eventdestination.

– Nu tar vi nästa steg i att bygga Skåne som en hållbar eventdestination genom att låta kultur och idrott mötas. Handboll är kultur i Skåne och nu får vi möjlighet att stärka intresset för mästerskapet nationellt och internationellt, säger Pehr Palm, VD för Event in Skåne.

LED-konstverket visas på Malmö Arena under perioden för Handbolls-EM den 11-22 januari 2020, samt genom en utställning på Moderna Museet som öppnar den 18 januari där originalteckningar och filmdokumentation från processen visas upp.

Kontaktpersoner:

Satsningen genomförs i samarbete med Lilla EM, ett samarrangemang mellan EM-bolaget, Skånes Handbollsförbund och Malmö stad. Målet är att skapa möjlighet för att få fler barn i rörelse och upptäcka föreningslivet. Nästintill 6000 elever i åk 2-5 i Skåne kommer att ha fått möjligheten att prova på handboll inför EM. Samtidigt erbjuds barn och skolpersonal en biljett till en EM-match på Malmö Arena.