Nyheter

EM 2020 / 29 januari 2019

Nytt partnerskap för hållbar utveckling

Svenska Handbollförbundet gör en storsatsning för hållbar utveckling. För att i kommande evenemang lägga mer fokus på sociala frågor, miljö och ekonomi har Svenska Handbollslandslaget och EM i handboll 2020 inlett ett partnerskap med Trossa.

• • •

På uppdrag av Svenska Handbollförbundet, som i sin strategi har en tydlig vision om att stärka sin position inom den internationella handbollen, har dess helägda bolag Svenska Handbollslandslaget och EM i handboll 2020 fått i uppdrag att göra sina evenemang mer hållbara.
Sedan ett år tillbaka har konsultföretaget Trossa varit stöttande i arbetet för hållbara evenemang genom att säkerställa rätt prioriteringar och öka kunskapen om vad viktiga intressenter förväntar sig.
– Med detta partnerskap vill vi skapa ett långsiktigt samarbete som skapar bättre förutsättningar för att driva hållbarhetsarbetet framåt och därmed säkerställa en hållbar utveckling inom handbollen, säger Stefan Lövgren, vd för Svenska Handbollslandslaget.
Krister Bergström, vd för EM i handboll 2020:
– Att ta ansvar för vad som händer med miljön, den sociala omvärlden och de ekonomiska utmaningar vi har i världen är givetvis ingen lätt uppgift, men kan var och en av oss göra en liten insats varje dag blir effekten väldigt stor över tid. I EM 2020 vill vi ha ett starkt fokus på dessa viktiga områden och hållbarhetsaspekten i stort.
Arbetet med Trossa har lagt grunden för det strategiska hållbarhetsarbetet och har under hösten utvecklats med att koppla ihop befintliga rutiner med de rätta prioriteringarna och skapa en grund för fortsatt utveckling och arbetet framåt.
– Idrott är ju på något sätt hållbarhet i grunden då det manar till rörelse, hälsa och glädjen att få gå och heja på sitt favoritlag tillsammans med vänner och familj. Att Svenska Handbollslandslaget och EM i handboll 2020 satsar strategiskt för hållbara sportevenemang är jätteroligt och gör dem till en förebild och inspirerar förhoppningsvis fler att satsa på hållbarhet. Vi är stolta och glada att få vara med och coacha i allt från att lägga grunden för ett strategiskt hållbarhetsarbete till att stötta i genomförandet mot mer hållbara handbollsevenemang, säger Matilda Thyresson, hållbarhetskonsult på Trossa.
OM TROSSA
Trossa erbjuder konsulttjänster för en hållbar verksamhetsutveckling – från strategisk rådgivning till konkreta lösningar och insatser. Vi kombinerar helhetsperspektiv med specialistkunskaper inom miljö och klimat, hälsa, socialt ansvar, affärsetik och kommunikation. Allt vi gör ska stärka våra kunder och bidra till en lite bättre värld! Team Trossa har tidigare hjälpt flera andra idrottsverksamheter exempelvis med hållbara strategier och mål, klimatberäkningar och certifiering enligt ISO 20121 – Hållbarhet vid evenemang. Läs mer på www.trossa.se.