SVENSKA HANDBOLLSLANDSLAGET AB

Svenska Handbollslandslaget AB är ett till 100% ägt bolag av Svenska Handbollförbundet med kommersiellt fokus. SHLAB:s uppdrag är att säkra kommersiell framgång genom utvecklade relationer med näringslivet och metodiskt mediaarbete, baserat på hållbara värderingar och god handbollstradition. Bolaget jobbar strategiskt långsiktigt och operativt med tydliga fokusområden.

 

STYRELSE

Bolagets styrelse består av ordförande Anders Nissen samt ledamöter Ebba KilmanJan Wifstrand, Henrik Johnsson, Petra Wester, Emil Nilsson, Christer Thelin och Stefan Lövgren (VD). Styrelsens sammansättning skall spegla bolagets uppdrag och dess kompetensområden.

 

 

LANDSLAGSPARTNERS

 

 

 

 

PARTNERS

 

 

 

 

 

 

SUPPLIERS